ชมรมลานพุแคสัมพันธ์ สระบุรี
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก    |  
 

 

Home144.700 Mhz.Lanphukhae : สมาชิกลานพุแค : แจ้งสมาชิกลานพุแค : ติดต่อชมรมลานพุแค

 

 
"ตราบใดที่สัญญานไปถึง คุณคือเพื่อน"
 
 
(Root) 2009718_40486.gif(Root) 2009718_40388.gif(Root) 2009718_40486.gif


"ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อนสมาชิกลานพุแคสัมพันธ์"
 

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา

ขอเรียนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านกดคีย์ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ HS1B เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี  ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (พร้อมกันทั่วประเทศ) ณ ศูนย์คุมข่ายนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี นำเทียนและสวมเสือสีฟ้าด้วยนะครับ โดยพร้อมเพียงกัน (รับสมัครเน็ตคอนโทรลด้วยนะครับ)**
หมายเหตุ วันพุทธที่ 12 สิงหาคม ถวายพระพรผ่านระบบทวนสัญญาณรีพีทเตอร์ 145.6375 -600 Khz 
(Root) 2009718_40486.gif1.วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552  เวลา 18.00 น.

               
ขอเชิญเพื่อนสมาชิกลานพุแคสัมพันธ์ ร่วมประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือ เรื่อง การทำร่วมกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่จะเดินทางไป ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552 นี้ ณ...โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
  

(Root) 2009718_40486.gif2. วันที่เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552
                แจ้งเพื่อนสมาชิกลานพุแคสัมพันธ์
                วันที่เสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552 
                ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมฯ

              วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นถุรกันดาร
ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552 นี้ ณ...โรงเรียน บ้านหนองกรดสามัคคี 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรดสามัคคี 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรดสามัคคี ตำบล
แสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

           

             หากเพื่อนสมาชิกท่านใดเข้าร่วมกิจกรรม หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...E22EBZ...ประธานลานพุแคสัมพันธ์ หรือ
ช่องความถี่ 144.700 Mhz.ลานพุแคสัมพันธ์ สระบุรี

    

พร้อม.....  ....ออกเดินทางแผนที่เดินทาง Ban-nongkrot Map,บ้านหนองกรด

ต.แสลงพัน  อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
tambon Salaeng-phan, amphoe Wang-muang, Saraburi province, 18220

  --------------------------------------------------------------------------------------

 

(Root) 2009718_40486.gif3. วันที่เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2552
                สมาคมนักวิทยุสมัครจังหวัดสระบุรี (hs1ar)
                ประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึง....
 เพื่อนสมาชิกลานพุแคสัมพันธ์ 144.700 Mhz.                 
                  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กับ ทางสมาคมนักวิทยุสมัครจังหวัดสระบุรี (hs1ar)

ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 สมาคมวิทยุสมัครเล่นสระบุรี จะไปที่สถานคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เพื่อเลี้ยงอาหาร-คาวหวาน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ไร้ที่พึ่งทับกวาง  ดังนั้น จึงขอเชิญเพื่อน
ที่สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสมาชิก หรือเป็น
นักวิทยุ ขอให้ท่านมีความสุขที่ท่านทำ ก็เชิญมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะ....

                   แจ้งเพื่อนสมาชิกลานพุแคสัมพันธ์ 144.700 Mhz.
                  - สำหรับเพื่อนสมาชิกลานพุแค ท่านใดจะร่วมเดินทาง
ขอให้พร้อมกันที่ลานพุแคสัมพันธ์ เวลา 09.00 น.นะจ๊ะ E22EBZ
แจ้งสมาชิก ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ได้นะ....
                  - สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดภารกิจงานประจำ  มีความประสงค์ที่จะร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหุ่ม
สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน ยา อาหารแห้ง ฯลฯ

                  - จุดรับสิ่งของเพื่อความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิก
                    1. หน้าพระลาน ที่ ร้าน น้อยบิวตี้ตี๋บาร์เบอร์ (HS1PZG)
                    2. ชมรมลานพุแค ที่ บ้านประธานลานพุแคสัมพันธ์      
                        (E22EBZ / E22IUX)
                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 144.700 Mhz.หรือ E22EBZ

บอกกล่าวเล่าประวัติ :  

 

 ประวัติความเป็นมา

             สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2523 มีพื้นที่รวม 130 ไร่ 40 ตารางวา เป็นพื้นที่เดิมของนิคมสร้างตนเองทับกวาง เนื่องด้วยขณะนั้นนิคมได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายจึงจัดให้มีการถอนสภาพนิคม ในโอกาสเดียวกันกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) มีนโยบายในเชิงรุกด้านสังคมสงเคราะห์ จึงจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรีขึ้น

             โดยใช้อาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ มาปฏิบัติภารกิจพัฒนาพื้นฟูผู้รับการสงเคราะห์ด้านร่างกายและจิตใจ ให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัย 4 เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ มีสภาพกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป เพื่อออกสู่สังคม
ภายนอกและอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกโดยปกติสุข

            ช่วงแรกได้นำผู้รับการสงเคราะห์ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี และได้ดำเนินการตามภารกิจจนถึงปัจจุบัน


 วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้การอุปการะบุคคลไร้ญาติขาดที่พึ่งและผู้ประสบเคราะห์กรรม     
    ประสบปัญหาความเดือดร้อน
2. ให้สวัสดิการที่จำเป็นแก่การดำรงชีพและให้การสงเคราะห์ในด้าน
    ปัจจัย 4
3. อบรมความประพฤติและอบรมจิตใจให้เป็นพลเมืองดี
4. จัดฝึกอาชีพและจัดงานให้ทำเพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพ
    อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้

สามารถติดต่อขอบริจาคหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิบ้านทับกวาง (ภูมิพฤกษ์) สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางสระบุรี
เลขที่ 204 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18260
โทร.036-357320, 036-273064

  

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

   

(Root) 2009718_40486.gif

ตัวอย่าง

แบบเสื้อยืดคอปกสีเทา เสื้อคลุมสีดำแขนยาว
พร้อมปักคอลซายด์ด้านหน้า ด้านหลังปักชื่อชมรมความถี่

(Root) 2009720_1777.jpg(Root) 2009720_1846.jpg(Root) 2009720_1777.jpg(Root) 2009720_1496.jpg(Root) 2009720_1899.jpg 

 

ด้านหลังปักชื่อชมรมลานพุแคสัมพันธ์สระบุรี 144.700Mhz.

 

 

(Root) 2009720_1558.jpg(Root) 2009720_1733.jpg(image) 2009724_41316.jpg

 

เสื้อคลุมสีดำแขนยาว
พร้อมปักคอลซายด์ด้านหน้า ด้านหลังปักชื่อชมรมความถี่ 

 

 

 

 

 
 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 11,289 Today: 3 PageView/Month: 34

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...